OBVEZNO ZATIRANJE TRSNE RUMENICE IN ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varsto rastlin je izdala obvestilo obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice. Celotno obvestilo si lahko preberete na spodnji povezavi.

OBVESTILO ZTR

 

KGZ Celje še opozarja, daje zatiranje ameriškega škržatka v skladu s pravilnikom o ukrepih preprečevanja širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Ur. l. RS št. 48/14) OBVEZNO za vse imetnike trte:

- v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice (žarišča okužbe in njihovi varovalni pasovi), ki obsega tudi celotno območje vinorodnega podokoliša Šmarje-Virštanj in ožji okoliš Slovenske Konjice

ter

- v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice je obvezno najmanj 1 tretiranje.

 

 

Trsne rumenice so neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzročajo fitoplazme različnih vrst. Pri nas sta bili doslej ugotovljeni dve: navadna ali rumenica počrnelosti lesa (Bois noir – BN), ki je pri nas navzoča že desetletja in karantenska  zlata trsna rumenica (FD), ki je bila doslej potrjena v vseh treh slovenskih vinorodnih deželah. Bolezenska znamenja obeh tipov rumenic so si vizualno zelo podobna, zato je za določitev tipov potrebo opraviti laboratorijsko analizo. Oba tipa v vinogradih povzročata gospodarsko škodo, ker vplivata na kakovost in količino pridelka. Razlika med njima je predvsem v hitrosti širjenja bolezni. Zlata trsna rumenica se s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka v vinogradih hitreje in bolj agresivno širi ter s tem povzroči množične izbruhe, okužene trte pa v nekaj letih propadejo.

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information