OBVEZNO ZATIRANJE TRSNE RUMENICE IN ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varsto rastlin je izdala obvestilo obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice. Celotno obvestilo si lahko preberete na spodnji povezavi.

OBVESTILO ZTR

 

KGZ Celje še opozarja, daje zatiranje ameriškega škržatka v skladu s pravilnikom o ukrepih preprečevanja širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Ur. l. RS št. 48/14) OBVEZNO za vse imetnike trte:

- v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice (žarišča okužbe in njihovi varovalni pasovi), ki obsega tudi celotno območje vinorodnega podokoliša Šmarje-Virštanj in ožji okoliš Slovenske Konjice

ter

- v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice je obvezno najmanj 1 tretiranje.

 

 

Trsne rumenice so neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzročajo fitoplazme različnih vrst. Pri nas sta bili doslej ugotovljeni dve: navadna ali rumenica počrnelosti lesa (Bois noir – BN), ki je pri nas navzoča že desetletja in karantenska  zlata trsna rumenica (FD), ki je bila doslej potrjena v vseh treh slovenskih vinorodnih deželah. Bolezenska znamenja obeh tipov rumenic so si vizualno zelo podobna, zato je za določitev tipov potrebo opraviti laboratorijsko analizo. Oba tipa v vinogradih povzročata gospodarsko škodo, ker vplivata na kakovost in količino pridelka. Razlika med njima je predvsem v hitrosti širjenja bolezni. Zlata trsna rumenica se s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka v vinogradih hitreje in bolj agresivno širi ter s tem povzroči množične izbruhe, okužene trte pa v nekaj letih propadejo.

REZULTATI OCENJEVANJA VIN 2015

Spoštovani,

društvo vinogradnikov »Štefan« Sveti Štefan je tudi letos že peto leto zapored organiziralo sedaj že skoraj tradicionalno društveno ocenjevanje vin.  V petek, 20. marca 2015, smo v gasilsko-kulturnem domu Sveti Štefan ocenili 28 vzorcev vin naših članic in članov.  


Vinski letnik 2014 nam bo ostal v spominu po muhastem vremenu, ki je krojilo vinski letnik od samega začetka. Po mili zimi je trta nov enoletni ciklus pričenjala prej kot običajno. S toplejšimi dnevi in hitrim razvojem mladic je vsa naša pričakovanja zmanjšal napad gosenic, ki je bil precej neobičajen za naše kraje in je ponekod občutno razredčil rodne brste. Neugodno vreme z obilico padavin je praktično celo poletje ustvarjalo idealne pogoje za razvoj peronospore in oidija,  ponekod tudi sive grozdne plesni v času trgatve. Škropljenje je moralo biti intenzivno, vendar je kljub temu bolezen pred spravilom grozdja zahtevala svoj davek.  

Kot posledica vsega tega smo dobili slabšo letino kot pričakovano.  Malo sonca, veliko padavin, veliko bolezni, malo sladkorja, veliko kislin, skratka pogoji, v katerih pridejo do izraza pravi mojstri in garači.

Kljub vsemu poznamo že težja in slabša leta. Rečemo lahko, da v tem kratkem obdobju delovanja opažamo, da se kakovost vin naših članov izboljšuje. Dokazali smo, da je v društvu veliko strokovnega znanja, izkušenj, pripravljenosti za sodelovanje in pomoč, zato smo tudi ob  5. društvenem ocenjevanju poskusili dobra vina. 

Degustacijsko komisijo je tudi letos vodil Anton Vodovnik. V petčlanski komisiji so poleg predsednika letos sodelovali Igor Horvat, Ivo Mijošek, Tadeja Vodovnik-Plevnik in Katarina Čoklc.

V tehnični ekipi, ki je odlično poskrbela za brezhiben potek ocenjevanja, pripravo prostora, označevanje, postrežbo in obdelavo rezultatov, so sodelovali Katarina Užmah, Marjanca Žaberl, Anton Golob, Simon Gajšek in Marko Esih.

Splošna ocena degustatorjev je, da vinski letnik 2014 ne ponuja presežkov, je pričakovano skromnejši, a hkrati tudi zanimiv.  V letnikih, kot je bil letnik 2014, lahko pričakujemo, da je dozorevanje slabše, sladkorne stopnje in aromatika nižja. Kadar so v vinogradih prisotne bolezni, so tudi priložnosti za bogatejša vina manjše. Po svežini in barvi so prijetno izstopala nekatera sortna vina, je pa bilo zaznati, da  sadnost pri nekaterih vinih zmoti povišana vsebnost prostega SO2 (žveplo). Tako da bi pri žveplanju svetovali več previdnosti, tokrat pa je bilo prežveplanje do neke meje tolerirano.

Komisija je zaradi hlapnih kislin, bekserja, nečistih vonjev izločila 4 vzorce.

Trendi 
Število ocenjenih vzorcev je bilo v letošnjem letu najnižje do sedaj, kar lahko verjetno pripišemo neugodnim vremenskim razmeram, mogoče tudi zmanjševanju vinogradniških površin.

Največje število ocenjenih vin smo imeli v letu 2013 in 2014.

Razveseljivo je, da delež vin, ki dosega kakovostni razred, še naprej raste, delež napak in bolezni pa se ob tem celo znižuje.

Upravni odbor Društva vinogradnikov se za pomoč pri izvedbi ocenjevanja vin zahvaljuje vsem članom, ki so sodelovali pri aktivnostih. Hvala za gostoljubje PGD Sveti Štefan in KS Sveti Štefan.

V priponki objavljamo rezultate petega ocenjevanja vin v Vinogradniškem društvu "ŠTEFAN" Sveti Štefan.

Vsem, ki ste sodelovali, se zahvaljujemo, nagrajencem pa še enkrat iskrene čestitke.

Priponke:
Prenesi to datoteko (REZULTATI OBJAVA 2015.pdf)REZULTATI OCENJEVANJA 2015[ ]287 kB

5 OCENJEVANJE VIN

 

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!

Pred nami je ocenjevanje vin letnika 2014, ki bo potekalo 

v petek 20. 3. 2015 v

prostorih gasilsko-kulturnega  doma Sveti Štefan. 

Vzorce boste prinesli v četrtek, 19. 3. 2015 od 18. do 20ure v prostore gasilsko-kulturnega doma Sveti Štefan,

 

Organizacija ocenjevanja se bo opravljala na osnovi Pravilnika za ocenjevanje mošta in vina, ki ga je sprejel UO vinogradniškega društva.

Ocenjevanje bo opravila strokovna komisija.

 

Za ocenjevanje sta obvezni dve steklenici vina, (litrska ali 0,75 l),(kronski,navojni ali plutovinast zamašek),  ki morata biti opremljeni z naslednjimi podatki:

NALEPKA Z:

-          IME, PRIIMEK IN TOČEN NASLOV PRIDELOVALCA

-          oznaka vina (zvrst, sorta… npr:, modra frankinja, mešano belo),

-          vinska gorica (Lekmarje, Pečice, Velik vrh …),

Za člane je cena enega vzorca 10 €, pri oddaji več vzorcev, je cena za vsak vzorec 8 ;  nečlani imajo enotno ceno  15 €  po vzorcu.

Članarina za letošnje leto znaša 10 €. Članarino je mogoče poravnati  pri oddaji vzorcev oziroma na občnem zboru društva.

 

 

SPREMEMBE PRI DRUŠTVENIH OCENJEVANJIH VIN?

 

Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje je januarja 2014 posredoval obvestilo glede obvezne prijave pridelka sodelujočih na različnih ocenjevanjih vin, tudi društvenih. Na njih sodeluje tudi večje število manjših pridelovalcev, ki po veljavni zakonodaji do sedaj niso bili dolžni prijavljati svojega letnega pridelka. Sporočilo je bilo posredovano tudi Vinogradniškemu društvu "Štefan" Sveti Štefan. Med drugim je v dopisu navedeno: »Predvsem bodite pri organizaciji ocenjevanja pozorni na dejstvo, da morajo imeti vaši člani, ki z vini sodelujejo na ocenjevanju, vpisan vinograd in prijavljen pridelek v Register pridelovalcev grozdja in vina, četudi vina ne prodajajo oz. ga imajo za lastno uporabo, ker se po Zakonu o vinu smatra, da je ocenjevanje oblika promocije in prometa«. 

Glede na to, da gre za precejšnjo spremembo glede na dosedanjo prakso bo to, prav gotovo velik udarec ljubiteljskemu vinogradništvu in društvenemu organiziranju. Velik udarec bo tudi za najrazličnejše eksperimente in poskuse malih inovativnih vinogradnikov. Prijavo pridelka na Upravnih enotah je mogoče prijaviti tudi po pretečenem roku.

 

Preberite več: SPREMEMBE PRI DRUŠTVENIH OCENJEVANJIH VIN?

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information